perjantai 15. marraskuuta 2013

TRADITIONALISMI JA KALI YUGAN PROFETIAT
Gwendolyn Taunton kirjoittaa Alternative Right -verkkolehteen traditionalistisen filosofian pioneerin  René Guénonin syntymäpäivän (15.11.1886) kunniaksi Kali Yugasta, joka tunnetaan Lopun aikana, Pimeänä aikana ja Rauta-aikana. Aihe kiinnosti syvästi Guenonia.


Hindujen pyhässä kirjoituksessa Vishnu Purānassa Kali Yugasta sanotaan:
Kali Yugan aikana maailman johtajista tulee vaarallisia ja verotus muuttuu epäoikeudenmukaiseksi. Johtajat eivät enää koe tärkeäksi hengellisyyttä ja henkisyyden levittämistä maailmaan. Ihmiset alkavat muuttaa ruuan perässä ulkomaille. Täysin motiiviton murhanhimo ja murhat lisääntyvät. Himon osoittamisesta tulee sosiaalisesti hyväksyttävää. Ihmiset eivät enää ole järjen ohjattavissa, vaan tunteet valtaavat alaa. Kukaan ei enää luota kehenkään. Jopa esiteinit tulevat raskaiksi, koska yhteiskunnassa pääasiaksi on muodostumassa seksuaalisuus ja yhdyntä. Synnillisyys ja paheelliset elämäntavat valtaavat alaa ja hyveellisyys hiipuu. Alkoholi ja huumeet leviävät. Guruja ei enää kunnioiteta ja heidän opetuksiaan aletaan pilkata. Syntien määrän lisääntyessä myös jumalallisten rangaistusten määrä lisääntyy ja ihmisiä menehtyy mitä julmimmissa katastrofeissa. Aikakauden loppuvaiheessa jatkuvat sateet valtaavat maan. Kali Yugan loppupuolella Kalki tulee ratsastaen valkoisella hevosellaan ja alkaa taistelunsa Kalia ja sen pimeitä voimia vastaan.

Linkki artikkeliin tässä.


According to Tradition, the various epochs of human history are reduced down to Four Ages, each of which deteriorates in a state of gradual degeneration. In Hinduism, these are known as the Four Yugas, respectively titled the Satya or Krta Yuga, Tretā Yuga, Dvāpara Yuga, and the Kali Yuga. These also correspond to the four eras symbolized by metals found in Hesiod’s Works & Days, being the Gold, Silver, Bronze and Iron Ages.[3] Similar versions of this myth are also found in the Persian, Chaldean, Egyptian, Aztec, and Norse Traditions. These Four Ages are part of a greater cycle of existence, known in Hinduism as a Manvantāra. Guénon notes that this division of the Manvantāra into four parts is a significant feature of many other cosmic cycles, notably the four seasons of the year, the four weeks of the lunar month, the four ages of human life and the four points of the compass.[4] It is also common to liken the gradual process of degeneration between the cycles to the image of the Bull of Dharma, which looses its footing as the Ages pass.

1 kommentti: